Årsberetning Varegg Allianse

Årsmøtet for 2015 for Varegg Allianseidrettslag, samt Varegg Fotball og Varegg Fleridrett ble avholdt 17.3.2016 i Badstuen.

Regnskapene for Fotball og Fleridrett var revidert og det var ingen bemerkninger i revisjonsberetningene.

Allianse sine regnskaper ble revisorgodkjent 20.06.2016 etter ekstraordinært årsmøte. Regnskapene ble godkjent av årsmøtet.

23.03.17