Kontakt / alle styrer

Siden inneholder oversikt over: Alliansestyret, styre for Varegg Fotball, styre for klubbhuset (Badstuutvalget), styre for Varegg Fleridrett, kontaktpersoner for orienteringsgruppen, styre for Kvamskoghytten, Gubbelagets styre og Vareggs Vel.

Alliansestyret

Styre Varegg fotball

Styre Varegg Fleridrett

Styre for Kvamskoghytten

Styre for Kvamskoghytten - Leder: Kjell Totland

Leder:
Kjell Totland
974 99 748

Styre for Kvamskoghytten - Kasserer, ansvarlig utleie: Stig Hovland

Kasserer, ansvarlig utleie:
Stig Hovland
483 25 580

Styre for Kvamskoghytten - Medlem: Jan K.Hovland

Medlem:
Jan K.Hovland
55 12 58 01
932 95 933

Styre for Kvamskoghytten - Medlem: Olav Johansen

Medlem:
Olav Johansen
55 34 55 27

Styre for Kvamskoghytten - Medlem: Atle Eliassen

Medlem:
Atle Eliassen
56 33 16 56

Gubbelagets styre

Gubbelagets styre - Sekretær: Jan Østenstad

Sekretær:
Jan Østenstad
456 14 652

Gubbelagets styre - Dugnad og aktivitetsleder: Kåre Larsen

Dugnad og aktivitetsleder:
Kåre Larsen
918 95 620

Gubbelagets styre - Revisor: Trond Johannessen

Revisor:
Trond Johannessen
55 34 65 78

Gubbelagets styre - Valgkomité

Valgkomité:

Atle Eliassen,
Per Gunnar Frantzen

Gubbelagets styre - Minnekommite

Minnekommite:

Hans-Johan Halsvik,
Fritjof Lampe,
Ole Sagstad,
Odd Berntsen

Styret Gubbelaget

Kasserer
Helge Kvamme
93217327

Styret i Vareggs Vel

Varegs Vel - Leder: Inger M. Hovland

Leder:
Inger M. Hovland
932 95 848

Varegs Vel - Sekretær: Eirin Eliassen

Sekretær:
Eirin Eliassen
948 84 578

Vareggs vel - Medlem: Ragnhild Fuhr

Medlem:
Ragnhild Fuhr
970 71 123